دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 1:44:39 AM
نتایج بر اساس برچسب
دکتر ابراهیم متقی
روند مذاکرات دولت بایدن با ایران بیانگر آن است که دیپلماسی برجامی بایدن، بلینکن و رابرت مالی ویژگی‌های کنش تاکتیکی دارد. ...
مساله اصلی در روابط ایران و آمریکا را باید مربوط به چگونگی برخورد کارگزاران سیاست خارجی آمریکا در ارتباط با موضوعات راهبردی، امنیت...