جمعه 3 بهمن 1399 شمسی /1/22/2021 3:26:37 PM
نتایج بر اساس برچسب
داوود سوری
دویست و سومین شماره روزنامه الکترونیکی اقتصادنامه منتشر شد.
اقتصادنامه نظر اقتصاددانان درباره قیمت ارز در بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرد:
به‌دنبال اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نقش افزایش قیمتِ بودجه‌ای ارز در افزایش تورم، بر...
گفت و گوی اقتصادنامه با داود سوری، اقتصاددان، درباره اثرات چپ گرایی در اقتصاد ایران
داود سوری از معدود اقتصاددانانی است که توانسته با بدنه جامعه ارتباط برقرار کرده و با فعالیت در فضای مجازی، از منظر اقتصادی پاسخ ها...
داوود سوری تحلیل کرد:
داوود سوری می‌گوید: با این پیش‌فرض که دولت کنونی با دولت قبل تفاوت دارد، موافق نیستم. ممکن است رئیس دولت به لحاظ ظاهری ف...
داود سوری تشریح کرد:
نظام بانکی و عملکرد آن آیینه تمام نمای اقتصاد و مدیریت آن است و هرگونه مشکلی در نظام بانکی، همانند تب که نشان از وجود ویروس یا باک...
داوود سوری تحلیل کرد:
داوود سوری، اقتصاددان برجسته ایرانی و عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری، تبعات ادغام بانک ها در یکدیگر را مورد تحلیل و بررسی قرار ...