دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 2:51:39 AM
نتایج بر اساس برچسب
خدمات تلفنی
با هدف جلوگیری از ترددهای غیرضروری در نوروز ۱۴۰۰ صورت گرفت:
مرکز امور مشتریان گروه خودروسازی سایپا در پیگیری رفع مشکلات مشتریان و انجام هماهنگی حوزه های مختلف در طرح امداد نوروزی ۱۴۰۰ حضور ف...