پنجشنبه 9 تير 1401 شمسی /6/30/2022 5:01:58 AM
نتایج بر اساس برچسب
حکم اعدام
با قطعی شدن حکم قصاص «برومند نجفی»، تنها با اعمال نظر رئیس قوه قضائیه یا گذشت اولیای دم مقتول می‌توان محیط‌ب...