شنبه 3 اسفند 1398 شمسی /2/22/2020 3:54:20 PM
نتایج بر اساس برچسب
حمید آذرمند
در چه فرآیندی اثرگذاری تحریم کاهش می‌یابد؟
در صورت تداوم تحریم‌ها و با فرض عدم تغییر در شرایط تحریم‌های خارجی در سال آینده، دو سوال مهم قابل طرح است. اول آنکه آیا ...
چشم‌انداز تحریم‌های خارجی، تابع مولفه‌های متعدد سیاسی و اقتصادی است که پرداختن به ابعاد مختلف آن، فراتر از ظرفیت ای...
هجمه به اقتصاددانان مدافع بازار و ترویج چپگرایی و اقتصاد دولتی، به بهانه واکنش به ناکارایی سیاست‌های اقتصادی دولت، به نوعی نش...
اقتصادنامه: حمید آذرمند، تحلیلگر اقتصاد ایران، شاخص های کلان اقتصاد ایران را به زبان ساده نوشته و در اختیار اقتصادنامه قرار داده ک...
ساختار بودجه، تحت تاثیر سیاست‌هایی است که به طرز نگران‌کننده‌ای موجب ناپایداری بودجه دولت شده‌اند.