پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 4:52:46 AM
نتایج بر اساس برچسب
جوادی آملی
آیت الله جوادی آملی با اشاره به منابع عظیم کشور
آیت الله جوادی آملی در دیدار پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما گفت: باید بدانیم جامعه گرسنه با برنامه طنز شاداب نمی شود، گرچه وجود ا...