دوشنبه 23 تير 1399 شمسی /7/13/2020 4:10:24 PM
نتایج بر اساس برچسب
جان و نان
آمار دیروز مبتلایان و فوتی‌های کرونا، حاوی نکته‌ای مهم و هشداری جدی به دولت و شهروندان است.