پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 4:53:55 AM
نتایج بر اساس برچسب
تکنولوژی جدید
پروژه ساخت ربات های پاشش اتوماتیک رنگ خودرو در گروه خودروسازی سایپا به همت مهندسان داخلی و با هدف فراهم کردن امکانات رنگ آمیزی کام...