دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 2:36:07 AM
نتایج بر اساس برچسب
توافق ۲۵ ساله
تحلیل سعید لیلاز از توافق ۲۵ ساله ایران و چین
سعید لیلاز، تحلیلگر تاریخ اقتصاد معتقد است که توافق ۲۵ ساله ایران و چین (ای چی) غرب را پای میز مذاکره خواهد آورد. از نظر او کل سرم...