دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 2:27:35 AM
نتایج بر اساس برچسب
تمدید طرح
با دستور مدیرعامل سایپا صورت گرفت:
با دستور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اجرای طرح «خدمات خودرو در محل» امداد خودرو سایپا تا اطلاع ثانوی تمدید شد. در ای...