سه شنبه 19 اسفند 1399 شمسی /3/9/2021 7:16:32 AM
نتایج بر اساس برچسب
تامین مالی جمعی
با آغاز فرایند جذب سرمایه برای پروژه یک شرکت دانش‌بنیان
به گفته مدیرعامل سامانه تامین مالی و سرمایه‌گذاری کارن تیم کارن ۱۳۰۰ طرح را در حوزه‌های مختلف بررسی کرده و طی دو سال گذش...
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که بازار سرمایه چه ظرفیت‌هایی برای انتخاب شدن به عن...