شنبه 21 فروردين 1400 شمسی /4/10/2021 6:32:27 PM
نتایج بر اساس برچسب
بهادر احرامیان
بهادر احرامیان در گفت‌وگو با اقتصادنامه مطرح کرد:
نایب رئیس انجمن فولاد گفت: طرح طراوت بانک صادرات توانست گره گشای تولیدکنندگان بخش فولاد در سال ۹۹ باشد.
بهادر احرامیان در گفت‌وگو با اقتصادنامه مطرح کرد:
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد مطرح کرد: شکل‌گیری طرح‌هایی مانند طراوت نشان دهنده این است که با وجود تمامی محدودیت ه...