شنبه 29 شهريور 1399 شمسی /9/19/2020 8:10:35 AM
نتایج بر اساس برچسب
بلندمدت
در چه فرآیندی اثرگذاری تحریم کاهش می‌یابد؟
در صورت تداوم تحریم‌ها و با فرض عدم تغییر در شرایط تحریم‌های خارجی در سال آینده، دو سوال مهم قابل طرح است. اول آنکه آیا ...
اقدام ستاد اقتصادی دولت برای تعیین قیمت دلار در جهت تک‌نرخی کردن ارز صورت نگرفت بلکه اقدامی است که در جهت سهمیه‌بندی کرد...
مایکل هاشل، یکی از مدیران خودروسازی بی. ام. و :
مایکل هاشل یکی از مدیران بی .ام .و به خودروسازان داخلی توصیه کرد تنها شانس شما حضور در بازارهای چین، هند و روسیه نیست. اگر می...
بهبود کیفیت نهادها در کنار پیاده‌سازی قواعد مالی، ترکیبی بهینه برای کاهش درجه موافق چرخه‌ای بودن سیاست مالی در کشورهای د...