پنجشنبه 18 آذر 1400 شمسی /12/9/2021 4:23:15 AM
نتایج بر اساس برچسب
برنامه اقتصادی دولت
معاون وزیر اقتصاد ابعاد برنامه اقتصادی دولت را تشریح کرد
معاون وزیر اقتصاد در جلسه تشریح نقشه راه رونق غیرتورمی، در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» که چرا هدف‌گذاری تورمی در ...