دوشنبه 5 آبان 1399 شمسی /10/26/2020 8:23:26 AM
نتایج بر اساس برچسب
ایرانی ها
ایرانی‌ها در عذابند؛ هم از جانب فشارها و تحریم‌های بی‌سابقه‌ی بین‌المللی و هم از حیث بحران ناکارآمدی در س...
طول انتظار برای خانه‌دار شدن در ۳۱ استان محاسبه شد
 درجه سختی خانه‌دار شدن و تامین مسکن در نقاط مختلف کشور با به‌روزرسانی دو شاخص اقتصادی بازار ملک، مشخص شد.