يکشنبه 3 بهمن 1400 شمسی /1/23/2022 6:08:28 AM
نتایج بر اساس برچسب
اقتصادنامه
در نشست هم‌اندیشی همایش "یا مرگ یا دیجیتال مارکتینگ (CTA2022)" مطرح شد:
نشست هم‌اندیشی همایش "یا مرگ یا دیجیتال مارکتینگ (CTA2022)" با حضور ریاست دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ، مسوول کارخانه استارتاپی د...