سه شنبه 19 اسفند 1399 شمسی /3/9/2021 6:55:40 AM
نتایج بر اساس برچسب
افق ۱۴۰۴
مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد:
اردشیر سعدمحمدی گفت: خوشبختانه این شرکت در حال حاضر دو میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون یورو به علاوه ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب...