دوشنبه 23 فروردين 1400 شمسی /4/12/2021 2:45:12 AM
نتایج بر اساس برچسب
افزایش ۹۷ درصدی
با هدف جلوگیری از ترددهای غیرضروری در نوروز ۱۴۰۰ صورت گرفت:
مرکز امور مشتریان گروه خودروسازی سایپا در پیگیری رفع مشکلات مشتریان و انجام هماهنگی حوزه های مختلف در طرح امداد نوروزی ۱۴۰۰ حضور ف...
با وجود خروج آمریکا از برجام طی یک سال (از مردادماه ۹۸ تا مرداد ۹۹) میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۹۷ درصد افزایش یافت و از رقم یک ...