دوشنبه 5 آبان 1399 شمسی /10/26/2020 8:02:46 AM
نتایج بر اساس برچسب
اعتراض
ایرانی‌ها در عذابند؛ هم از جانب فشارها و تحریم‌های بی‌سابقه‌ی بین‌المللی و هم از حیث بحران ناکارآمدی در س...
پاول چان، وزیر دارایی هنگ‌کنگ گفت: با توجه به شرایط پیش آمده در ماه های اخیر، تداوم رشد منفی اجتناب‌ناپذیر است و این بدا...
عوامل اصلی نارضایتی، پشت پرده امنیتی
روز‌های میانی هفته جاری شاهد وقوع برخی ناآرامی‌ها در بازار تهران بودیم. مقامات دولتی در نخستین واکنش‌ها به این اعتر...
مسعود نیلی تاکید کرد:
مشاور اقتصادی رئیس جمهور، چهارشنبه گذشته در گفت و گو با روزنامه ایران به تحلیل ابعاد اعتراضات دیماه در ایران پرداخت و از لزوم انجا...
آیا اعتراض فایده‌ای هم دارد؟
از ابتدای قرن بیست‌ویکم، به یمن شبکۀ جهانی اینترنت و انفجار وسایل ارتباطی، شاهد بزرگترین تجمع‌های اعتراضی تاریخ بوده&zwn...