دوشنبه 3 آبان 1400 شمسی /10/25/2021 11:56:15 AM
نتایج بر اساس برچسب
احداث کارخانه تولید کاتد مس
با حضور مدیرعامل شرکت مس و جمعی از مقامات استانی انجام شد
صبح امروز با حضور مدیرعامل شرکت مس و جمعی از مقامات استانی قرارداد «احداث کارخانه تولید کاتد مس در مجتمع مس آذربایجان»...