سه شنبه 19 اسفند 1399 شمسی /3/9/2021 8:00:30 AM
نتایج بر اساس برچسب
ابطال گارانتی
طبق مصوبه کمیته خودرو، در صورت مراجعه مشتریان محصولات ایران خودرو برای سرویس اولیه خودرو حداکثر تا پنج ماه و دست کم پیمایش هزار کی...