چهارشنبه 13 فروردين 1399 شمسی /4/1/2020 3:22:05 PM
نتایج بر اساس برچسب
آزادی
خوانندگان ایرانی، عجم اوغلو و رابینسون را از طریق کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» می‌شناسند. این کتاب ب...
رتبه آزادی اقتصادی در ایران
رتبه ایران در آزادی اقتصادی از میان 180 کشور دنیا: 155و از میان 14 کشور خاورمیانه: 13 اعلام شد.
موسی غنی نژاد تحلیل کرد:
این روزها برخی از دولتمردان برای توجیه سیاست‌های نادرست دولت تدبیر و امید که نهایتا منجر به تلاطم‌های شدید نرخ ارز و تور...
چه چیزِ نئولیبرالیسم «نئو» است
لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی، و نئولیبرالیسم تفاوت‌هایی اساسی با هم دارند. هر کدام از این فلسفه‌ها خاستگاه تاریخی ...
پدرام سلطانی:
راه صلاح و ثبات و بالندگی کشور از ترویج قانون گریزی و توزیع سهم از تخلف نمی گذرد، مسیر درست، مدارا و تساهل در قراردادهای اجتماعی، ...
موسی غنی نژاد تحلیل کرد:
موسی غنی نژاد در این یادداشت مبانی ناسیونالیسم را تشریح کرده و کاربرد آن در دنیای امروز را شرح می دهد.